Zoo animals konspekt lekcji ne bingo 1


My name is I am years old.
Pozna nowe s ownictwo: stó, Gameboy, krzes zasady gry w pokera na 2 karty o, ódka, pude ko, robot.
52, a nauczyciel odtwarza nagranie.
I can but I can t Look at me!Lesson 12 What colour is your desk?Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe jajka z papieru i wydaje polecenia: Red eggs llow eggs down.Każde dziecko kładzie swoją kredkę w środku okręgu.Utrwali liczenie.Nauczy si odpowiedzi na to pytanie: To jest Lesson 3 How are you today?Pozna pytanie: Gdzie jest?Jeśli którekolwiek z dzieci odpowie poprawnie obchodzi wszystkich dookoła i siada w środku okręgu.Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki.Przede wszystkim, systematyczna analiza postępów xflixx official poker rankings dziecka podczas każdego zajęcia, (poprzez obserwację ) oraz dostrzeganie wszelkiej aktywności językowej.Oraz na nie odpowiedzieć,My shoes are (red).; opisuje ubiór używając zwrotu,Hes/Shes wearing (trousers).Pomoce dydaktyczne: podręcznik (strony 31 i 103 płyta CD (nagranie nr 45 przybory european poker series spa szkolne, kartki z bloku, kredki, karty obrazkowe z Dżinem.Załączniki - scenariusze zajęć realizowane w ramach innowacji.Cold, hungry, thirsty, angry, sad, sweater, scarf, hamburger, apple, drink, Coke, sing, song, break Nauczy si wyra ania ró nych stanów emocji typu: Jest mi zimno, jestem g odny itp.Lesson 37 I am happy!Proces ten może odbywać się na wiele sposobów.Ćwiczenia utrwalajĄCE: Powtórzenie piosenki Happy birthday to you!Utrwali poznane do tej pory s ownictwo.I can t tell you now!
Nauczy si mówiç o swoich ulubionych zabawkach i grach (zabawach).


Sitemap