War thunder bonus za logowanie

Usprawnienia dla klanów Klan może użyć różnych bonusów i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.
Pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny.
Skutki działania bonusów i technologii sumują się.
Moduły dywizjonów są włączone, lecz ograniczone.Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia bonus 3 do zdobywanych osobistych punktów sławy, a druga wildthorse hotel&casino zapewnia bonus 10 do zdobywanych osobistych punktów sławy, to członkowie klanu uzyskają tylko bonus 10 do zdobytych przez siebie osobistych punktów sławy.Przykład : 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym.Gracze będą zdobywali punkty sławy za udział w bitwach i w dowolnym momencie wydarzenia będą mogli wymienić je na bonusy osobiste, zwiększające liczbę zdobywanych osobistych punktów sławy.W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą.Można ją kupić za punkty badań.Wydarzenie będzie się składać z jednego etapu, bez żadnych przerw ani dni wolnych.Punkty sławy klanu można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.W pierwszym dniu ponownego podziału świata owies odmiana bingo maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie.Punkty badań i inwestycja.1.1.Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.Zablokowane pojazdy można używać w bitwach na terytoriach Frontów podstawowego i zaawansowanego.Wszystkie aktualnie aktywne ulepszenia klanu można zobaczyć w laboratorium.Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu zaawansowanego: Zajęcie prowincji zapewniającej zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym.Na froncie elitarnym klanowe punkty sławy można zdobywać w bitwach, za posiadanie prowincji oraz za liczbę posiadanych prowincji.Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin.Maksymalna liczba zgłoszeń (dostępnych dla klanu w trakcie jednej tury na mapie globalnej) do lądowania na terytorium frontu podstawowego wynosi.Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 18 godzin.Drugiego dnia ustawienie czasu w kasie bingo wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju.
Inwestowanie : specjalna mechanika pozwalająca wymieniać punkty sławy klanu na punkty badań (potrzebne do zakupu technologii).
Sitemap