Ustawienie czasu w kasie bingo
ustawienie czasu w kasie bingo

Dla alkoholi, łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego, kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny Ethernet sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego, przypomnienie o obowiązkowych raportach okresowych, Wytrzymały mechanizm drukujący Mechanizm drukujący Fujitsu o zwiększonej wytrzymałości doskonale.
X.) Waga 1,9 kg Zakres temperatur pracy 5 - 40oC Inne Wyposażenie dodatkowe Modem gprs Szuflada kasowa duża i średnia Multiplekser Pokrowiec Silikonowa osłona klawiatury Najważniejsze funkcje obsługa skanerów kodów kreskowych o interfejsie USB/RS232/PS2 (PS2 przez multiplekser wydajny akumulator litowo-jonowy pozwalający na długotrwałą pracę.Zakończenie funkcji 2) Drukowanie hasła (P11D) Kolejność naciskania klawiszy: 11 drukuj uwagi: Zmianę hasła może przeprowadzić tylko pracownik służby serwisowej po zdjęciu specjalnej zwory na płycie kasy fiskalnej.Przepełnienie pamięci fiskalnej Tryb tylko odczyt.Błąd zapisu danych do pamięci fiskalnej kasa fiskalna przechodzi do trybu tylko odczyt kasa fiskalna przechodzi do trybu tylko odczyt kasa fiskalna przechodzi do trybu tylko odczyt.Dane techniczne, urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak.Powyższą operację pracownik serwisu może przeprowadzić w każdej chwili.1 instrukcja serwisowania elektronicznej kasy fiskalnej «opal» 2 spis TREŚCI Str.Komunikacja gprs, opcjonalny modem gprs to możliwość bezprzewodowej komunikacji z kasą tam, gdzie nie ma dostępu do internetu.Linii po pełnym naładowaniu akumulatora.KomunikatŁĘdach 12 13 W trakcie pracy z kasą fiskalna mogą pojawiać komunikaty informujące o błędach kasjera lub usterkach w pracy kasy fiskalnej.Brak potrzebnego numeru dla funkcji P15 (numer nie został wprowadzony lub zapisany do pamięci fiskalnej) wykonać raport obrotu opakowaniami zwrotnymi.Kasa szereg KOM.Po wyzerowaniu (wykasowaniu) kasy fiskalnej NIP odczytuje się pamięci fiskalnej; jeżeli w pamięci fiskalnej jeszcze nie ma numeru NIP, zostanie mu przypisana czasowo wartość.Taki numer NIP kasa fiskalna posiada na początku swojego "życia".Nie można przeprogramować ceny opakowania.Błąd danych: cena poza dopuszczalnym zakresem 111.Błąd danych w komunikacie P9Z a).zatwierdzono * #1 12:36 - nagłówek drukowanego dokumentu - wprowadź datę - data - wprowadź czas - czas - kolejny numer operacji wyzerowania uwagi: Dla wykonania powyższej operacji należy uprzednio zdjąć zworę używaną przez pracowników służby serwisowej.
Jeden port Ethernet umożliwia równoczesną komunikację kasy z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także pracę z systemami wideomonitoringu.
Data i czas wyzerowania zapisywane są w bloku pamięci fiskalnej, dotyczącym awaryjnych wyzerowań sumatorów, - naciśnięcie innego klawisza powoduje anulowanie operacji zakończenia wydruku paragonu; wyświetlane są napisy *anulowano* i #niefiskalny#.Przykład wyświetlanego komunikatu: Numery pozycji wyświetlacza oczekiwanie na wprowadzenie kodu pierwszej cyfry oczekiwanie na naciśnięcie klawisza zatwierdŹ po wprowadzeniu numeru NIP zakończenie funkcji 2) Drukowanie NIP (P15D) Kolejność naciskania klawiszy: 15 drukuj uwagi: Dla wykonania powyższej operacji należy uprzednio zdjąć zworę używaną przez pracowników służby.
Wyzerowanie kasy fiskalnej (P17) W tym trybie przeprowadza się odtworzenie pierwotnego stanu kasy fiskalnej.
Podano mniej niż 6 znaków b).

Recomended
Sitemap