Piosenki dla dzieci piesek bingo


Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz zdolności plastycznych.
Zapoznanie z zasadami korzystania z zabawek, gier i pomocy dydaktycznych w świetlicy.
Pogadanka nt Co to jest zdrowie?
Czytanie legendy o powstaniu państwa polskiego Legenda o Czechu, Lechu i Rusie Praca plastyczna Drzewo genealogiczne- pastele; Symbole narodowe wykonywanie flag z papieru i godła; Wypełnianie konturów orła plasteliną; Wykonanie gazetki okolicznościowej; Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego; Praca plastyczna Wydarzenie lub postać z historii.; 24k karty do gry Wizyta w bibliotece szkolnej; Słuchanie wiersza.Rozróżnianie dobrych czynów od złych.Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody.Pogadanka; Pochodzenie nazwy Polska, położenie geograficzne Polski (praca z mapą Nauka wierszyka Kto ty jesteś bingo space wheels price in egypt Polak mały; Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela; Co to jest legenda?Zachęcanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego.Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego; Pogadanka Czas wolny - jak go pożytecznie wykorzystać; Zapoznanie dzieci z treścią wiersza.Rozmowa na temat ochrony środowiska, co możemy zrobić, aby je ochronić?Praca plastyczna - Jesienne drzewo wydzieranka z kolorowego; Co można wyczarować z gazet?Zachęcanie do spontanicznych improwizacji ruchowych do melodii.Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.
Układanie wiersza dla mamy; Tworzenie Rodzinnego Kodeksu Dobrego Zachowania; Pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców; Portret mojej mamy, mojego taty- praca dowolną techniką; Cukierkowe kwiatki kompozycja z bibuły, waty, wyniki lotto 15 maja 2018 nici; Zaprojektowanie i wykonanie laurki z życzeniami; Ramka na fotografię kompozycja przestrzenna; Kwiaty dla mamy.
Jesienią; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Zabawki z kasztanów i żołędzi samodzielne wykonanie; Praca plastyczna - wykonanie kolorowych pudełek na swoje kolekcje; Rzeźby z plasteliny tematyka dowolna; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Wykonanie plakatu pod hasłem Warto mieć zainteresowania; Składanie różnych form origami i kirigami;.
Sitemap